top of page
  • Zdjęcie autoraStarward

Aktualizacja dotycząca ubiegania się o dopuszczenie do obrotu akcji Starward Industries


Zarząd Spółki pragnie przybliżyć dotychczasowy przebieg procesu oraz zaktualizowane plany dotyczące debiutu spółki na NewConnect.


W dniu 29 kwietnia 2020 złożyliśmy wniosek o dopuszczenie do obrotu akcji serii H (Pre-IPO) stanowiących ok. 4% wszystkich wyemitowanych akcji.


W kolejnych tygodniach od złożenia wniosku przesłaliśmy odpowiedzi na 2 serie pytań.


W trakcie komunikacji z GPW, w dniu 1 czerwca 2020, został zaktualizowany regulamin ASO NewConnect wprowadzając zapisy o minimalnej ilości akcji dopuszczanych do obrotu na poziomie 15%.


Pojawiła się potrzeba wprowadzenia zmiany w naszym wniosku właśnie tego parametru (ilość dopuszczanych akcji do obrotu).


W efekcie kilku iteracji rozmów otrzymaliśmy przychylną opinię GPW na jednoczesne wprowadzenie do obrotu serii H (emisja PRE-IPO) oraz serii G (emisja Friends & Family), tj. łącznie 10,18% kapitału zakładowego, z zachowaniem ograniczeń wynikających z umów lock-up dla akcji serii G.


Mając na uwadze otrzymane zastrzeżenie i rekomendacje GPW dotyczącą zmian w wniosku, dopełniliśmy wszelkich niezbędnych formalności czego wynikiem było złożenie w dniu 16 lipca 2020 r. do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) wniosku o dematerializację serii G. Razem z Autoryzowanym doradcą przygotowaliśmy i przedstawiliśmy do GPW aktualizację Dokumentu Informacyjnego wraz z załącznikami, które zostały złożone w dniu 17 lipca 2020 r.


Na dzień dzisiejszy dokonaliśmy po stronie spółki wszelkich czynności prowadzących do jak najszybszego debiutu. Czekamy na decyzje zarówno KDPW (dematerializacja akcji serii G) oraz GPW (dopuszczenie do obrotu). Poinformujemy niezwłocznie po ich pojawieniu się. Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli poinformować o dacie pierwszego notowania akcji Starward Industries.

bottom of page