top of page

Fundusz Acion Partners nowym akcjonariuszem Starward Industries


Starward Industries, krakowskie studio deweloperskie, pracujące obecnie nad grą wideo zatytułowaną “The Invincible”, będącą adaptacją powieści Stanisława Lema, pomyślnie zakończyło emisję prywatną skierowaną do zagranicznego inwestora instytucjonalnego. Fundusz zarządzany przez Acion Partners objął całą nową emisję o wartości 2,7 mln zł. Strony podpisały już umowę objęcia akcji, a wpłata została zaksięgowana na koncie Starward Industries.


Acion Partners Limited – to zagraniczna instytucja inwestycyjna wspierana przez KKR - globalną firmę inwestycyjną i pioniera private equity.


Przeprowadzone poszerzenie akcjonariatu zapewni spółce zwiększoną stabilność finansową, co umożliwi dalszy rozwój studia. Jesteśmy dumni, że udało się nam zdobyć zaufanie tak prestiżowego partnera” - podkreśla Kamil Klinowski - przewodniczący rady nadzorczej Starward Industries.


W ocenie zarządu międzynarodowy fundusz pozytywnie wpłynie na postrzeganie spółki przez obecnych oraz przyszłych akcjonariuszy, dodatkowo uzupełniając obecną strukturę akcjonariatu o doświadczonego inwestora instytucjonalnego.


Po zgłoszeniu zainteresowania przez Acion Partners inwestycją w naszą spółkę, podjęliśmy decyzję, że chcemy nawiązać długoterminową relację biznesową i umożliwić funduszowi wejście do akcjonariatu Starward Industries” - komentuje Dawid Sękowski - członek zarządu Starward Industries.


Cena emisyjna 27 995 akcji serii I została ustalona na poziomie 97 złotych. Oferowane akcje nie były wcześniej przedmiotem obrotu na giełdzie, a spółka na potrzeby aktualnej oferty wykorzystała posiadaną już zgodę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na emisję w ramach kapitału docelowego.


Zarząd rozważa szerokie spektrum wykorzystania pozyskanych środków. Bierzemy pod uwagę zwiększenie budżetu marketingowego gry, zwiększenie budżetu developerskiego gry, przeprowadzenie prac koncepcyjnych dotyczących kolejnej gry jeszcze przed premierą The Invincible oraz pozyskanie praw autorskich lub licencji do nowych utworów do adaptacji. Finalne decyzje pozostają przed nami.” - komentuje Marek Markuszewski, prezes zarządu Starward Industries.


Przypomnijmy, że Starward Industries pracuje nad swoim pierwszą autorską grą „The Invincible”. We wrześniu 2020 roku Spółka przeprowadziła publiczne ogłoszenie oraz prezentację projektu, która spotkała się z jednoznacznie pozytywną reakcją mediów oraz społeczności graczy. Kampania gry została nagrodzona przez European Agency Awards 2020 w kategorii Best New Business Campaign

Comments


bottom of page