top of page

Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii A - F
W dniu 9 marca 2021 r. spółka otrzymała komunikat od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych informujący o rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E i F w depozycie papierów wartościowych w dniu 11 marca 2021 r.


Komunikat KDPW
.pdf
Pobierz PDF • 193KB


Kommentare


bottom of page