• Starward

Uchwała GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A - F

Aktualizacja: mar 9


Dnia 25 lutego 2021 roku zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E i F spółki Starward Industries SA

Czytaj dalej

Uchwała GPW© 2021 by Starward Industries

  • Facebook - Czarny Krąg
  • Twitter - Czarny Krąg
  • Linkedin