top of page

Uchwała GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A - F

Zaktualizowano: 9 mar 2021


Dnia 25 lutego 2021 roku zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E i F spółki Starward Industries SA

Czytaj dalejComments


bottom of page