top of page

Uchwała GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii I


W dniu 26 kwietnia 2021 roku zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki Starward Industries SA

Czytaj dalej


Uchwała GPW - wprowadzenie serii I do ob
.
Download • 231KB

bottom of page