top of page

Uchwała GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowań akcji zwykłych na okaziciela serii I


W dniu 4 maja 2021 r. roku zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę określającą 7 maja 2021 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect dla akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki Starward Industries SA.


Uchwała GPW - pierwszy dzień notowań ser
.
Download • 94KB

bottom of page