top of page

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16 czerwca 2021

Zaktualizowano: 27 maj 2022


Zarząd Starward Industries S.A zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 16 czerwca 2021 r., o godzinie 14:00, w sali konferencyjnej hotelu INX Design Hotel, piętro -1, z możliwością uczestnictwa przez Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.


Szczegółowe informacje dostępne są na stronie WZA 16 czerwca 2021

Comments


bottom of page