top of page

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 czerwca 2022


Zarząd Starward Industries S.A zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 23 czerwca 2022 r., o godzinie 14:00, w sali konferencyjnej hotelu INX Design Hotel, piętro -1, z możliwością uczestnictwa przez Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.


Szczegółowe informacje dostępne są na stronie WZA 23 czerwca 2022

bottom of page