top of page

NOTOWANIA

NOTOWANIA
ANIMATOR

ANIMATOR RYNKU

AUTORYZOWANY DORADCA

pko bm logo.png

Animator Rynku

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego

ul. Puławska 15
02-515 Warszawa

 

tel.: +48 801 304 403

+48 81 535 63 63
email: supermakler@pkobp.pl

Navigator logo.png

Autoryzowany Doradca

Navigator Capital Group

 

ul. Twarda 18

00-105 Warszawa

tel.: +48 22 630 83 33
fax: +48 22 630 83 30
email: biuro@navigatorcapital.pl

DOKUMENT INFORMACYJNY

Dotyczy ubiegania się o wprowadzenie do obrotu akcji na okaziciela serii
G
i H

5 sierpnia 2020r.

Dotyczy ubiegania się o wprowadzenie do obrotu akcji na okaziciela serii
A, B, C, D, E
i F

10 lutego 2021r.

DOKUMENT INFORMACYJNY
bottom of page