NOTOWANIA

 
 

ANIMATOR RYNKU

AUTORYZOWANY DORADCA

Animator Rynku

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego

ul. Puławska 15
02-515 Warszawa

 

tel.: +48 801 304 403

+48 81 535 63 63
email: supermakler@pkobp.pl

Autoryzowany Doradca

Navigator Capital Group

 

ul. Twarda 18

00-105 Warszawa

tel.: +48 22 630 83 33
fax: +48 22 630 83 30
email: biuro@navigatorcapital.pl

DOKUMENT INFORMACYJNY

Dotyczy ubiegania się o wprowadzenie do obrotu akcji na okaziciela serii G i H

5 sierpnia 2020r.

 

© 2021 by Starward Industries

  • Facebook - Czarny Krąg
  • Twitter - Czarny Krąg
  • Linkedin