top of page
AKTUALNE WYNIKI

AKTUALNE WYNIKI FINANSOWE

PROGNOZY FINANSOWE

Spółka nie publikowała dotąd prognoz wyników finansowych. Ze względu na specyfikę branży produkcji i sprzedaży gier wideo, zdaniem władz Starward Industries nie jest możliwe precyzyjne określenie potencjalnych poziomów liczby sprzedanych w przyszłości egzemplarzy gry, a wszelkie zakładane dane mogą mieć charakter wyłącznie orientacyjny. Dlatego też Spółka na ten moment nie sporządza żadnych wiążących planów sprzedaży produktów w zakresie liczby sprzedanych kopii produkowanej gry.

PROGNOZY FINANSOWE

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA

BIEGŁY REWIDENT
bottom of page