WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Meeting

16 czerwca 2021

Zarząd STARWARD INDUSTRIES S.A zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 16 czerwca 2020 r., o godzinie 14:00, w sali konferencyjnej hotelu INX Design Hotel, piętro -1, z możliwością uczestnictwa przez Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Konferencja audiowizualna

16 września 2020

Zarząd STARWARD INDUSTRIES S.A zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 16 września 2020 r., o godzinie 13:00, w sali konferencyjnej Plac Nowy 1, p. I, przy Placu Nowym 1 w Krakowie

Dokumenty tożsamości

31 sierpnia 2020

Zarząd STARWARD INDUSTRIES S.A zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 31 sierpnia 2020 r., o godzinie 16:00, w sali konferencyjnej Plac Nowy 1, p. II, przy Placu Nowym 1 w Krakowie