top of page

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 13 lipca 2022


Zarząd Starward Industries S.A zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 13 lipca 2022 r., o godzinie 11:00, o godzinie 11:00, w kancelarii notarialnej przy ul. Chłopickiego 1/1 w Krakowie.


Szczegółowe informacje dostępne są na stronie WZA 13 lipca 2022

bottom of page